AINE ERALDAMINE SEGUDEST

Ainete eraldamine segust sõltub eelkõige sellest, millistest ainetest segu on tekkinud.

Vees lahustumatute ainete eraldamine

Kõige lihtsam moodus vees lahustumatuid aineid eraldada on setitamine ja nõrutamine. Aineosakestel lastakse settida ainuma põhja ning seejärel nõrutatakse (aeglaselt kallatakse) lahus sademe peale ära.

Vees lahustumatuid ained saab eraldada ka filtreerimisel. Lahus koos sademega kallatakse filtri peale. Vees lahustumatud aine osakesed jäävad filtri peale ning vedelik valgub läbi filtri.

15

Üliväikeste aineosakeste eraldamiseks lahusest kasutatakse tsentrifuugimist. Kiirel pöörlemisel eralduvad väiksed aineosakesed lahusest ja settivad anuma põhja.

16

Kahe mitteseguneva vedeliku eraldamiseks saab kasutada jaotuslehtrit (vt joonis). Segu kallatakse jaotuslehtrisse ning lastakse seal kihistuda, misjärel saab alumise vedeliku jaotuslehtrist välja lasta.

Jaotuslehter

Jaotuslehter

Vees lahustuvate ainete eraldamine

Üks võimalus vees lahustuva aine eraldamiseks on vee aurustamine. Kuumutame lahust niikaua, kuni kogu vesi on ära aurustunud ning saame kätte vees lahustunud tahke aine. Selline viis sobib näiteks keedusoola eraldamiseks mereveest, kuid see ei sobi suhkru eraldamiseks suhkrulahusest, kuna suhkur hakkab kuumutamisel lagunema.

Lahusest vedeliku kättesaamiseks kasutatakse deslilleerimist (vt joonis). Lahust kuumutatakse ning eraldunud aine aurud jahutatakse uuesti maha ning kogutakse kokku. Destilleerimine sobib ka kahe segunenud vedeliku eraldamiseks. Lahuse kuumutamisel hakkab kõigepealt aurustuma see aine, mille keemistemperatuur on madalam ning siis saame selle aurud jahutada ning kokku koguda ning seejärel alles hakkab aurustuma kõrgema keemistemperatuuriga vedelik. Destilleerimisel eraldatakse näiteks piiritust vee ja piirituse segust.

18

 

Lahused (ing):

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.