Energiamajandus

Loodusest saadavad energiaallikad jaotatakse taastuvateks ja taastumatuteks. Taastuvad on voolav vesi, looded, tuul, päikeseenergia, maapõue- ehk geotermiline energia. Taastumatud on nafta, maagaas, kivi- ja pruunsüsi, põlevkivi ja turvas, nimetatakse ka fossiilkütusteks.

Illustrations-manufacturing-maintenance-Conventional-energy-resources-sample

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.