ERINIMELISTE MURDUDE LAHUTAMINE

Erinimeliste murdude lahutamiseks

1) teisendame murrud ühenimelisteks
2) lahutame murdude lugejad, nimetaja jääb endiseks

N:

Erinimeliste murdude

Harjuta:

Erinimeliste murdude lahutamine

Erinimeliste murdude lahutamine 2

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.