Absoluutkiiruse printsiip

Absoluutkiiruse printsiibi kohaselt on olemas suurim võimalik kiirus ehk absoluutkiirus, millega levib väli ainelise objekti suhtes. Selle kiiruse arvväärtus on võrdne valguse kiirusega vaakumis 299 792 458 m/s ≈ 3 ∙ 108 m/s = 300 000 km/s. Absoluutkiirus on kõigi vaatlejate jaoks üks ja sama – kui mingi objekt liigub ühe vaatleja suhtes absoluutkiirusega, siis liigub ta sama kiirusega ka kõigi teiste vaatlejate suhtes. Aine ei saa liikuda absoluutkiirusega, sellest kiiremini ammugi mitte.

results loading