Eessõnad AJA määramiseks

Eesõna nach märgib tegevuse toimumist või kellaaega pärast mingit ajahetke.

  • Es ist schon zehn Minuten nach acht. – Kell on juba kümme minutit kaheksa läbi.
  • Wir kommen erst nach dem Urlaub. – Me tuleme alles pärast puhkust.

Ebatäpse aja märkimiseks kasutatakse kurz nach, mis märgib aega pärast antud ajahetke.

  • Kurz nach acht bin ich wieder zu Hause.- Veidi pärast kaheksat olen ma jälle kodus.

Eessõna vor märgib tegevuse toimumist või kellaaega enne mingit ajahetke.

  • Es ist fünf Minuten vor sieben. – Kell on viie minuti pärast seitse. 

Täpse kellaaja märkimiseks kasutatakse eessõna um.

  • Ich komme um fünf Uhr. – Ma tulen kell viis.

Eessõnaga gegen märgitakse ligikaudset aega.

  • gegen Mittag – lõuna paiku

 

Eessõna am kasutatakse

  • nädalapäevade ees (kõik nädalapäevad meessoost)

am Montag – esmaspäeval

  • päevaaegade ees (Morgen, Tag, Abend)

am Morgen – hommikul

  • kuupäevade ees

am 17. Juni – 17. juunil

Eesõna im kasutatakse kuude, aastaaegade, aastaarvude ja sajandite märkimiseks.

im August – augustis
im Sommer – suvel
im Jahre 2015 – 2015 aastal
im 21. Jahrhundert – 21. sajandil

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading