Häälikud

Eesti keele häälikud jagunevad:

täishäälikud (A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü)
kaashäälikud

  • – sulghäälikud (K, P, T, G, B, D)
  • – suluta kaashäälikud (H, J, L, M, N, R, V, S, C, F, Š, Z, Ž, X, Y)

Helilisuse järgi jagatakse häälikud:

helilised häälikud (A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü, L, M, N, R, V, J)
helitud häälikud (K, P, T, G, B, D, F, H, S, Š, Z, Ž)
TEST:
 Autor: Ingrid Maadvere
results loading