JAGAMINE, JAGAMISE OMADUSED , JÄÄGIGA JAGAMINE, TEHETE JÄRJEKORD

Jagamine on korrutamise pöördtehe ja seega saab jagamise õigsust kontrollida korrutamise abil
Jagada üks arv teisega tähendab leida niisugune arv, mida jagajaga korrutades saame jagatava.
  27       :     3     =     9
jagatav    jagaja    jagatis

Näide:
27 : 3 = 9
vaatame, kas saame jagatava, kui korrutame jagatist jagajaga: 3•9=27

Jagamise erijuhud:

16

Jagatise põhiomadused:

17

18

Tehete järjekord avaldises

Avaldise moodustavad arvud koos neid ühendavate tehtemärkidega. Vahel tuleb avaldises kasutada ka sulgusid. Avaldis 34+3 • 7 on arvavaldis. Kui sooritame antud tehte, oleme leidnud avaldise väärtuse. 34+3 • 7 = 55

19

Lisaks võib arvutuste lihtsustamiseks kasutada tehte omadusi.
Näide: (24+42):3 = 24:3+42:3 = 8+14 = 22

 

Jäägiga jagamine

20

 

Jagamine:

Jagamine ja jääk:

 

results loading