Kangi tasakaalutingimus

Saab näidata, et kang on tasakaalus – see tähendab, et ta ei pöörle – siis kui kangi erinevatele osadele mõjuvad jõud on pöördvõrdelised nende jõudude õlgadega:

92

kus F1 – kangi ühel pool toetuspunkti mõjuv jõud, d1 – jõu F1 õlg; F2 – kangi teisel pool toetuspunkti mõjuv jõud, d2 – jõu F2 õlg – jõudusid mõõdame njuutonites (1N), õlgu meetrites (1m).

Seega – mida lähemal on jõu rakenduspunkt toetuspunktile (mida lühem on jõu õlg), seda suuremat jõudu tuleb kangi tasakaalus hoidmiseks rakendada ja vastupidi – mida pikem on jõu õlg, seda nõrgemat jõudu läheb kangi tasakaalustamiseks tarvis.

 

Kang

results loading