KESKMINE KIIRUS

Keskmise kiiruse leidmiseks tuleb keha poolt läbitud kogunihe (koguteepikkus) jagada kogu teeloleku ajaga:

8

Keskmine kiirus iseloomustab keha poolt terve liikumise kestel ajaühikus keskmiselt sooritatavat nihet, kusjuures selle nihke suund on liikumise algpunktist liikumise lõpp-punkti suunas. NB! Võib juhtuda, et keha oma liikumisaja jooksul ei liigu hetkekski keskmise kiirusega.

Sildid
results loading