Läätse suurendus

Läätse suurendus (s) iseloomustab mitu korda erinevad kujutise joonmõõtmed – näiteks kujutise pikkus ekraanil (H) eseme joonmõõtmete suurusest – näiteks eseme pikkusest (h)

fuusika137

Saab näidata, et analoogiline seos kehtib ka kujutise kauguse (k) ja eseme kauguse (a) vahel:

fuusika138

Kui s>1, siis on kujutis suurendatud, kui s<1, siis vähendatud. NB! Et kujutise kaugus või teatavates olukordades olla negatiivne, tuleks rangelt võttes läätse suurenduse valemis kasutada vastavate suuruste absoluutväärtusi.

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading