LIIGMURRU TÄISOSA JA MURDOSA

Segaarvudeks nimetatakse arve, mis koosnevad naturaalarvust ja murdosast. Neid võib kirjutada ka naturaalarvu ja murdarvu summana.

tabel53

Liigmurrust täisosa eraldamine

tabel54

 

Harjutus. Segaarvu teisendamine liigmurruks.

Mäng. Segamurd lihtmurruks.

Mäng. Harilike murdude korrutamine.

Mäng. Harilikud murrud.

Video. Harilike murdude liitmine.

results loading