LIIKUMISE KUJUTAMINE GRAAFIKUL

Graafik näitab korraga kahe muutuva füüsikalise suuruse mõõtmistulemusi ning nendevahelisi seoseid. Graafik võimaldab näidata korraga palju andmeid ning infot kergesti kätte saada.

Liikumise graafik

Liikumise graafiku puhul on ühel teljel läbitud teepikkus ning teisel selle läbimiseks kulunud aeg.
Ühtlane liikumine on liikumine, mille puhul keha kiirus liikumise jooksul ei muutu ning graafikuks on sirge. Seega läbib keha sellise liikumise puhul võrdsetes ajavahemikes võrdse teepikkuse.

Enamasti aga liiguvad kehad ebaühtlaselt. Mitteühtlase liikumisega on tegemist, kui keha kiirus liikumise jooksul muutub ehk siis läbib keha ühesugustes ajavahemikes erinevad teepikkused. Mitteühtlase liikumise puhul ei ole graafik sirge.

Keskmine kiirus on kiirus, mis näitab keskmiselt läbitud teepikkust ühe ajaühiku kohta. Keskmise kiiruse saab arvutada järgmise valemi järgi:

8

Mitteühtlase liikumise graafik

Mitteühtlase liikumise graafik

results loading