Molaarmass

Molaarmass (tähis M) näitab ühe mooli aine massi. Molaarmassi ühikuks on 15.

Molaarmass on arvuliselt võrdne valemmassiga ning leitakse samade põhimõtete järgi. Molaarmass erineb valemmassist ainult tähenduse poolest.

Näide: Leiame vee (H2O) molaarmassi

M(H2O) = 1 • 2 + 2 • 16 = 18 g/mol

results loading