Pinge mõõtmine

Galvanomeetrit, mis on kohandatud pinge mõõtmiseks, nimetatakse voltmeetriks.

Voltmeeter on ehitatud selliselt, et temast laenguid praktiliselt läbi ei lähe – ta vaid fikseerib vaid pinge väljapunktide vahel. Voltmeeter ühendatakse nende ahela punktide vahele, mille vahelist pinget mõõta soovitakse, rööbiti.

16

Skeemil on kujutatud voltmeetriga pinge mõõtmist lambi klemmidel.

results loading