Pool, veerand, kolmveerand

Kui jaotada üks tervik kaheks võrdseks osaks, siis üks osa on pool.

30

Pool arvust saame, kui jagame arvu kahega.

Näiteks:

Pool arvust 6 on 6:2=3

Pool arvust 18 on 18:2=9

Pool arvust 100 on 100:2=50

Kui jaotada tervik neljaks võrdseks osaks, siis nimetame ühte osa veerandiks.

31

Veerandit nimetatakse ka neljandikuks.

Veerandi leidmiseks arvust tuleb arv jagada neljaga.

Näiteks:

Veerand arvust 8 on 8 : 4 = 2, sest 2+2+2+2=8

Veerand arvust 20 on 20 : 4 =5, sest 5+5+5+5=20

Kaks veerandit on pool

32

Kolm veerandit on kolmveerand.

33

results loading