TÄHTAVALDISE VÄÄRTUSE ARVUTAMINE

KORRUTISE LIHTSUSTAMINE

Korrutise puhul, mis koosneb tähelistest ja arvulistest teguritest, korrutame omavahel arvulised tegurid ja tähelised tegurid seame tähestikulisse järjekorda. Sellel teel saadud arvulist tegurit nimetatakse kordajaks.

N: 78

Kordaja 1 jäetakse korrutises kirjutama ja kordaja -1 asemel kirjutatakse ainult miinusmärk.

N: 79

80

SULGUDE AVAMINE

81

N: Avame sulud avaldises 82

Avame sulud avaldised 83

Kui miinusmärk on sulgude ees, siis tähendab see sama, mis avaldise -1 läbi korrutamist.

Seega miinusmärk sulu ees, muudab märgid sulu sees.

SARNASTE LIIDETAVATE KOONDAMINE

Sarnased liidetavad erinevad üksteisest ainult kordaja poolest (nt -2x ja 3x).

Sarnaste liidetavate koondamiseks tuleb liita nende kordajad ning saadud summa järele kirjutada liidetavate ühine täheline osa.

Kui liidetavad ei ole sarnased, siis neid ei saa koondada.

N: Lihtsusta avaldised.

84

 

Harjuta:

results loading