TEKSTÜLESANNETE LAHENDAMINE

1. Tuleb tekst tähelepanelikult läbi lugeda.

2. Teha kindlaks, mis on ülesandes antud ja mida on küsitud.

3. Tuleb mõelda, kuidas on antud andmed seotud küsitavaga.

4. Koostada ülesande lahendamise plaan.

5. Kui ülesanne on lahendatud, tuleb anda hinnang tulemusele ja sõnastada vastus.

 

Näide. Eesti pikim jõgi on Võhandu pikkusega 152km. Põltsamaa jõgi on Võhandust 17 km lühem. Kui pikk on Põltsamaa jõgi?

tabel10

 

Video. Liitmise ja lahutamise tekstülesanne.

Miljonimäng liitmise ja lahutamise peale

results loading