ÜHILDUMINE ehk согласование

amazement-smiley-emoticon

Sõnade sooline kuuluvus väljendub kõige paremini ÜHILDUMISES OMADUSSÕNAGA.

ÜHILDUMINE ehk согласование

Kõige lihtsam seletus sellele grammatilisele mõistele oleks:

 •  olulisem on NIMISÕNA, määra tema sugu, siis arv (kas ainsus või mitmus)
 •  sobitades nimisõna kõrvale OMADUSSÕNA, pead silmas pidama, et ka see oleks samast soost ja samas arvus. Näiteks:

1)      meessugu, ainsus – умный мальчик (tark poiss), старый музей (vana muuseum), холодный день (külm päev);

2)      naissugu, ainsus – строгая мама (range ema), мягкая подушка (pehme padi), красная ручка (punane pastapliiats);

3)      kesksugu, ainsus – новое пальто (uus mantel), весеннее поле (kevadine põld), дорогое кольцо (kallis sõrmus).

happy-nodding-smiley-face-emoticon

ARVUKATEGOORIA. КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА.

Enamus nimisõnu nii eesti kui ka vene keeles omavad  AINSUSE (единственное число) ja MITMUSE (множественное число) vormi. Ainsuse või mitmuse kasutamine sõltub nimisõnast ja reeglina langeb see mõlemas keeles kokku.

AINSUS – kokku langevad soo- ja käändelõpud

MITMUS – erinevad mitmuse käändelõpud, puuduvad nimisõna soo tunnused ning sõna tüves võib esineda sõnarõhu ja häälikute muutusi.

Vene ja eesti keeles on nimisõnu, millel on kas ainult ainsuse või ainult mitmuse vorm. Vahel need sõnad kattuvad kahes keeles, vahel aga mitte.

double-thumbs-up-smiley-emoticon

NIMISÕNA MITMUSE MOODUSTAMISE REEGLID:

Nimetav kääne

REEGEL nr 1

Meessoost nimisõna, mis lõpeb kaashäälikuga, ja naissoost nimisõna, mis lõpeb sootunnusega –а, saavad mitmuse nimetavas käändelõpuks –Ы.

 • стол столЫ     
 • телевизор телевизорЫ               
 • класс классЫ
 • школА школЫ                   
 • улицА улицЫ                                
 • лампА лампЫ

 

REEGEL nr 2

–          Йlõpulised meessoost sõnad

–          meessoost kaashäälikuga lõppevad sõnad ja naissoost a-, яlõpulised ning

–          peenendatud kaashäälikuga lõppevad sõnad, mille tüve lõpus on tähed Г, К, Х või

–         Ж, Ч, Ш, Щ

saavad mitmuse nimetavas käändelõpuks –И

 

 • музей – музеИ         
 • герой – героИ
 • киосК киоскИ        
 • мальчиК мальчикИ          
 • пироГ пирогИ       
 • пастуХ пастухИ
 • книгА книгИ          
 • тарелкА тарелкИ              
 • мухА мухИ             
 • тётЯ тётИ
 • нянЯ – нянИ
 • гостЬ гостИ            
 • тетрадЬ тетрадИ               
 • зверЬ зверИ                      
 • ночЬ ночИ
 • мяЧ мячИ               
 • дождЬ дождИ                   
 • грушА грушИ         
 • пляЖ пляжИ
 • ноЖ ножИ             
 • туЧа тучИ                           
 • мышЬ мышИ

happy-nodding-smiley-face-emoticon

REEGEL nr 3

–          kesksoost O-lõpulised sõnad saavad mitmuse nimetavas käändelõpuks –A

–          kesksoost E-lõpulised sõnad saavad mitmuse nimetavas käändelõpuks –Я

 • окно окна                         
 • море – моря
 • письмо письма                
 • поле – поля
 • зеркало зеркала              
 • задание задания

jumping-jacks-smiley-emoticon

ERANDID!

 • глазглаза               
 • город города        
 • лес леса                  
 • снег снега
 • луг луга                  
 • берег берега

 

Eriline tähelepanu sõnadele!

 • брат братья                       
 • друг друзья                       
 • сестра сёстры        
 • дерево деревья
 • лист листя (puuleht)          
 • муж мужья            
 • сын сыновья         
 • стул стулья

 

MEELDE TULEB JÄTTA KA SÕNAD, MILLE MITMUS MOODUSTATAKSE ERINEVAST TÜVEST!

 • ребёнокдети                    
 • человеклюди

SAMA TÜVE ERINEV VARIANT!

 • цветок цветы         
 • небо небеса                      
 • чудо чудеса                      
 • курица куры         
 • судно суда

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading