Väljade liigid

Looduses eksisteerib nelja tüüpi välju:

(1) GRAVITATSIOONIVÄLI, mis mõjub kõigi massi omavate kehade vahel, ükskõik kui suur on kehade vaheline kaugus, avaldub eranditult kehade vahelises tõmbumises

(2) ELEKTROMAGNETVÄLI, mis mõjub kõigi elektrilaengut omavate kehade vahel, ükskõik kui suur on kehade vaheline kaugus, avaldub nii kehade vahelises tõmbumises kui ka tõukumises

(3) TUUMAVÄLI, mis mõjub kvarkide (tuumaosakeste ehituskivide) vahel väga piiratud ruumiosas, avaldub nii osakeste tõmbumises kui ka tõukumises – hoiab koos aatomituumi

(4) NÕRK VÄLI, mis mõjub enamiku elementaarosakeste vahel väga piiratud ruumiosas, avaldub osakeste tõmbumises kui ka tõukumises – põhjustab osakeste vastastikkust muundumist.

results loading