HARJUTUSED

Kas oskad?

Harjutus 1. Joonisel on skeem õie ristlõikest. Ühenda õie osad õigete numbritega.

[Pildil on algul nimed juhuslikus järjekorras]

H1 (800x301)

[Pärast lohistamisi õigesti ühendamist on tulemus järgmine]

H1a (800x303)

 

Harjutus 2. Taimede eristamisel võib leida tunnuseid, mis eksimatult võimaldavad rühma määrata. Leia igale rühmale sobiv tunnus nii, et kõik nimetused saaksid kasutatud ja ühelgi rühmal poleks neid topelt.

[Pildil on algul nimed juhuslikus järjekorras]

H2 (800x527)

[Pärast lohistamisi õigesti ühendamist on tulemus järgmine. Seejuures pole järjekord oluline!]

H2a (800x353)

 

Harjutus 3. Uuri liilia skeemi. Taimeosadele on juurde märgitud numbrid. Lohista õige nimetus numbri juurde nii, et joonise legend oleks õige.

[Pildil on algul lohistatavad nimed juhuslikus järjekorras, kuid joonisel numbrid ning numbrid ülalt alla püsivad paigal. Laps lohistab paremal pool olevad nimetused õigesse positsiooni. Võimalusel võiks valesse kohta lohistatud silt värvuda kas punaseks või mitte kinnituda numbri külge]

H3 (800x440)

[Pärast lohistamist ja õigesti ühendamist on tulemus järgmine:]

H3a (800x462)

 

Harjutus 4. Vali igast lehereast õige ja puuduta seda.

[Siin peaks laps valima vastavalt puudutusega ning pääsema järgmise pildi juurde siis, kui esimene õigesti vastatud. Õige valik võiks värvuda roheliseks, vale aga anda koledat põrisevat helisignaali. Näiteks fail-buzzer-03.mp3]

H4 (800x290)

H4a (800x290)

H4b (800x290)

H4c (800x290)

H4d (800x290)

H4e (800x290)

H4f (800x290)

H4g (800x290)

H4h (800x290)

H4i (800x290)

H4j (800x290)

H4k (800x290)

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.