KORRUTAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA

Peast arvutamisel kahekohalise arvuga asendan teise teguri järkarvu summana.
18 x 31=18 x (30+1)=18 x 30+18 x 1= 540+18= 558
Enne võib muuta tegurite järjestust.

Kirjaliku korrutamise puhul tuleb korrutatavad arvud kirjutada üksteise alla ning seejärel korrutada kõik ülemise arvu numbrid alumise arvu numbritega alustades väikseimatest ühikutest.

48

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.