Laadumismehhanism hõõrdumisel ja kokkupuutel

Kui enne hõõrdumist on kehad ilma laenguta ja hõõrdumisel omandab üks keha mingisuguse positiivse elektrilaengu, peab teine keha omandama sama suure negatiivse laengu – üheskoos vaadelduna on mõlema keha kogulaeng jätkuvalt võrdne nulliga.

Kui üks kokku¬puutest osa võttev keha omandab mingisuguse elektrilaengu, siis peab teine keha samasuguse elektrilaengu kaotama – süsteemi kogulaeng selle protsessi käigus ei muutuda.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud