Linnad ja maa-asulad enam arenenud ja vähem arenenud maades

Maakera 200 riigist on 80 riigis ülekaalus maarahvastik, kokku on 20 miljonit maa-asulat.

Maailma maarahvastiku % 1970, 1980, 1990, 2000, 2011

world-rural-population-map-1970-1

world-rural-population-map-1980

world-rural-population-map-1990

world-rural-population-map-2000

world-rural-population-map-2011

Allikas

Maarahvastiku ülekaaluga riikidest pooled asuvad Aafrikas, Euroopas on sellised riigid Bosnia ja Hertsegoviina, Moldova, Liechtenstein. Kogu Ameerika on linnastunud. Arenenud riikides linnaelanike arv kasvab aeglaselt ja kohati isegi väheneb. Vähem arenenud riikides linnad kasvavad jätkuvalt, maaelanikud, kellele ei jätku harimiseks maad, loodavad tööd leida. Tekib ülelinnastumine, kõigile ei jätku elamisväärseid tingimusi ja tööd.

Linna-ja maaelanike dünaamika:

ppp

Maakeral peaks 2020.a. maaelanike arv hakkama vähenema, 30% maarahvastikust elab Indias. Kolmveerand kõigist maaelanikest elab praegu paarikümnes riigis. 2050.aastaks peaks linnades elama 2/3 maakera rahvastikust. Eriti kiire linnastumine leiab aset vähem arenenud riikides.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.