LOODUSLIK VESI

Looduslik vesi on enamasti hägune, mida põhjustavad vees mittelahustuvad ained. Mida selgem on vesi, seda vähem on selles mittelahustuvaid aineid. Näiteks allikavesi on väga selge ja puhas ning selles pole mittelahustuvaid aineid. Kõik looduslikud veed sisaldavad lahustunud aineid (soolasid). Neid on kõige rohkem merevees ja kõige vähem vihmavees.
Mineraalvesi on vesi, mis sisaldab mineraalsoolasid ja millel on raviomadused.  Meie tähtsaim mineraalvee leiukoht asub Värskas. Mineraalvesi tekib, kui sügavalt maapõuest pärinev põhjavesi liigub läbi maakoore kihtide lahustades kivimeid ja gaase, millega ta kokku puutub.

Simuna Katkuallikas.

Simuna Katkuallikas.

ÜLESANNE

LOODUSLIK VESI JA REOSTUMINE Vali õiged vastusevariandid

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.