Uus ja huvitav

  • Hulknurkade sarnasus: kaht hulknurka nimetatakse teineteisega sarnasteks, kui nende hulknurkade vastavad nurgad on võrdsed ja küljed on võrdelised. Sarnaste hulknurkade vastavate külgede jagatist nimetatakse sarnasusteguriks. Ülevaloleval joonisel on kaks sarnast viisnurka. Vastavate külgede suhted on võrdelised ehk , ...

  • Ringjoont, mis läbib kolmnurga kõiki tippe, nimetatakse kolmnurga ümberringjooneks. Kolmnurga ümberringjoone keskpunkt on kolmnurga kõikide külgede keskristsirgete lõikepunkt. Ringjoont, mis puudutab kolmnurga kõiki külgi, nimetatakse kolmnurga siseringjooneks. Kolmnurga siseringjoone keskpunkt on kolmnurga kõikide nur...

  • Lõiku, mis ühendab kolmnurga tippu vastaskülje keskpunktiga, nimetatakse kolmnurga mediaaniks. Kolmnurga mediaanid lõikuvad kõik ühes punktis, mis jaotab iga mediaani kaheks osaks nii, et tipupoolne osa on kaks korda pikem küljepoolsest osast. Kolmnurga mediaanide lõikepunkt on selle kolmnurga raskuskese. Ühel kolmnurg...

  • Ringi kahe raadiuse vahelist ala nimetatakse ka kesknurgaks. Kaare AB kohta öeldakse, et kesknurk toetub sellele kaarele. Täispööre on 360º. Kesknurk, mille suurus on 1°, toetub kaarele, mis moodustab ringjoone pikkusest . Sellise kaare suurus on 1 kaarekraad, mida tähistatakse 1º. Seega kui kesknurga suurus on 25°, si...

  • Ringjoone kõik punktid asetsevad ühel ja samal tasandil ning nad on ringjoone keskpunktist võrdsel kaugusel.    Ringjoone raadiuse saame ühendades ringjoone keskpunkt ja ringjoone mingi punkt sirglõiguga.  Ringjoone diameetriks nimetatakse lõiku, mis läbib ringjoone keskpunkti ja ühendab ringjoone kahte punkti, mida tä...