Uus ja huvitav

  • Kasliikme ruut Kaksliikme ruudu saame, kui korrutame kaksliikme iseendaga. Seejuures saame kasutada kasliikmete korrutamis reeglit. Summa ruut:  Üksliikmede summa ruut  = esimese liikme ruut + kahekordne liikmete korrutis + teise liikme ruut. Valem: Näide: Üksliikmede vahe ruut = esimese liikme ruut-kahekordne liikmete...

  • Kuupide summa Kahe üksliikme summa ja samade üksliikmete vahe mittetäieliku ruudu korrutis võrdub nende üksliikmete kuupide summaga. Valem:  Näide: Kuupide vahe Kui korrutame üksliikmete a ja b vahe ruutkolmliikmega , saame kuupide vahe valemi. Kahe üksliikme vahe ja samade üksliikmete summa mittetäieliku ruudu korruti...

  • Ruutude vahe valem Korrutame üksliikmete summa samade üksliikmete vahega. Valem: Saime ruutude vahe valemi. Valem: Näide: Üksliikmete summa ja samade üksliikmete vahe korrutis võrdub nende üksliikmete ruutude vahega. Tegurdamine Kui rakendame valemit vastupidi, saame ruutude vahe tegurdada. Näide: Üldiselt: a - b ei võ...

  • Järvede teke Järv on veega täitunud maismaanõgu, seega on esmane tingimus järve tekkeks maismaanõo olmasolu ja teine vee sattumine ning püsima jäämine sellesse nõkku. Sobivate pinnavormide tekkeks on võimalusi rikkalikult, Eesti järved saab nõgude tekke alusel jagada järgmistesse rühmadesse: * mandrijäätekkelised järve...

  • Eesti järvede suurtaimestikus on määratud üle 100 liigi soontaimi, paarkümmend liiki sammaltaimi ja sama palju mändvetiktaimi. Järvede suurtaimestik jaotatakse: Kaldaveetaimestikuks. Kaldaveetaimed kasvavad poolest saadik vees, sellisteks on näiteks pillroog, hundinui, järvkaisel. Neil on pehmesse kaldamudasse kinnitum...