Uus ja huvitav

 •      

 • Pall on laua all.

 • Tõnu lubas kella kolme paiku tulla.

 • 06.03.19

  Kaassõnad

  Kaassõnad ei käändu ega pöördu, nad kuuluvad lauses käändsõna juurde ja täpsustavad, konkretiseerivad tähendust, nt (maja) taga, (linna) kohal, (laua)ümber, (saali) keskel, mööda(teed), pärast (sööki), enne (vihma). Nagu määrsõnad ja abimäärsõnad, võivad ka kaassõnad muutuda üksikutes käänetes, nt (maja) sisse : (maja)...

 • 05.03.19

  Määrsõnad

  Määrsõnad on muutumatud sõnad, mis esinevad lauses määrusena. Määrsõnade tähendusskaala on üsna lai. Olulisemad tähenduslikud liigid on järgmised. Kohamäärsõnad ehk lokaaladverbid märgivad ruumilisi suhteid, nt Tule lähemale. Kaugelt kostis imelikke hääli. Nii nagu eesti kohakäänded, võivad ka kohamäär­sõnad väljendada...