Aine ja väli kui füüsikalised üldmudelid

10. klass > Füüsika > 1. Sissejuhatus füüsikasse

Füüsikalisteks objektideks võivad olla nii kehad – need on ainelised, osakestest koosnevad objektid kui ka väljad – need on objektid, mis mõjutavad kehi ning omavad energiat.