AINETE FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

7. klass > Loodusõpetus > 2. poolaasta

Ainete omadused sõltuvad aineosakestest ja keemilisest sidemest.

Füüsikalised omadused

Füüsikalised omadused on aine omadused, mis on iseloomustatavad ilma aine laguneemiseta. Mõõdetavaid füüsikalisi omadusi nimetatakse füüsikalisteks suurusteks.

262728

Keemilised omadused

Keemilisteks omadusteks nimetatakse aine neid omadusi, mis ilmnevad lagunemisel.

29

 

SIMULATSIOONID:

Erinevate vedelike tihedused:

youtube_video

Aine olekud:

youtube_video

TEST:

  1. Aine omadused
Näita lisainfot
Peida lisainfo