Avaldiste lihtsustamine

8. klass > Matemaatika > Matemaatika

Avaldiste lihtsustamine tähendab avaldise võimalikult lihtsale kujule viimine, kasutades abivalemeid, tehteid hulkliikmete ja üksliikmetega, sulgude avamist, koondamist jm teisendusi.

Arvutamise abivalemid:

63

Avaldise lihtsustamine

youtube_video

Avaldise lihtsustamine korrutamise abivalemite abi

youtube_video