KÜMNENDMURDUDE LIITMINE

5. klass > Matemaatika > 2. poolaasta

Kümnendmurdude liitmine:

1) kirjutame ühe murru teise alla nii, et sama järgu ühikud oleksid kohakuti, sealhulgas ka komad

2) liidame neid nagu naturaalarve

3) paigutame saadud summas koma kohakuti liidetavate komaga

Samuti võib kümnendmurrud teha harilikeks murdudeks ja siis need liita.

 

Näide. Liidame 0,36 ja 0,81.

tabel62

Ka kümnendmurdude liitmisel kehtivad liitmise vahetuvusseadus ja ühenduvusseadus.

 

Kümnendmurdude liitmine selgeks 1

youtube_video

 

Kümnendmurdude liitmine selgeks 2

youtube_video