KÜMNENDMURRU KORRUTAMINE JA JAGAMINE JÄRGUÜHIKUGA 0,1; 0,01; 0,001, …

5. klass > Matemaatika > 2. poolaasta

Kümnendmurru korrutamisel järguühikuga 0,1; 0,01; 0,001.., tuleb kümnendmurrus viia koma nii mitu kohta vasakule, kui mitu nulli on järguühikus, jagamisel tuleb viia koma paremale.

tabel67

Kümnendmurru 10 astmete arvudega korrutamine

youtube_video

Kümnendmurru 10 astmetega jagamine

youtube_video

Kümnendmurdude jagamine 1

youtube_video

Kümnendmurdude jagamine 2