Maailm 1600-1815

8. klass > Ajalugu > 1. poolaasta

Uusaja ühiskonna põhijooned Euroopas. Uusajal kujunes keskajast erinev maailmapilt ning uued riigivalitsemise vormid. Kui keskaja ühiskond põhines läänisuhetel (vasalliteet), siis uusajale iseloomulikud valitsemisviisid on absolutism ja parlamentarism.

Uusaja inimeste maailmapilti olid muutnud suured maadeavastused geograafilises ja  majanduslikus plaanis, renessansshumanism  ja reformatsioon vaimses plaanis.

Loe lisaks: 

Christoph Kolumbus