Mikro ja makroparameetrid

11. klass > Füüsika > 4. kursus: Energia

Gaasides toimuvaid protsesse on ideaalgaasi mudeli abil võimalik kirjeldada mikrokäsitluses – see tähendab arvestades gaasimolekulide tasandil toimuvaid nähtusi. Füüsikalisi suurusi, mis kirjeldavad gaase (aga mitte ainult) mikrokäsitluses, nimetatakse mikroparameetriteks. Tüüpilised mikro­pa­ra­meetrid on molekuli mass, molekuli (ruutkeskmine) kiirus, osakeste arv, osakeste kontsentratsioon jne.

Neidsamu protsesse on võimalik kirjeldada ka makrokäsitluses – see tähendab laskumata molekulaartasandile ning kirjeldades gaasikogust kui tervikut. Suurusi, mis kirjeldavad gaase (ja mitte ainult) makrokäsitluses nimetatakse makroparameetriteks. Tüüpilised makroparameetrid on gaasi (keha) ruumala, mass, temperatuur, tihedus jne.