Molekulaarteooria põhiseisukohad

11. klass > Füüsika > 4. kursus: Energia

Molekulaarteooria aluseks on kolm põhiväidet:

  • ained koosnevad osakestest (molekulidest);
  • need osakesed liiguvad kaootiliselt (lakkamatult ja korrapäratult);
  • osakesed mõjutavad üksteist tõmbe- ja tõukejõududega (mis on oma olemuselt elektromagnetilised jõud)