Ohm’i seadus

9. klass > Füüsika > Valemid

21

kus I – voolutugevus juhis (1A), U – pinge juhi otstel (1V), R – juhi takistus (1Ω).