Punktmass kui keha mudel

10. klass > Füüsika > 2. Mehaanika

Punktmass on üks enamlevinud füüsika üldmudelitest. Punktmassina kirjeldatakse keha, mille mõõt­med võib antud liikumisoleku juures arvesse võtmata jätta – keha mass kujutatakse koondununa ühte punkti – keha masskeskmesse.