Raadioside

11. klass > Füüsika > 4. kursus: Energia

Tänapäeval kasutatakse häälega seonduva info edastamiseks peamiselt elektromagnetlaineid, mis leiavad laialdast rakendamist eelkõige seetõttu, et nad levivad ülikiiresti (ca 3∙108 m/s) ning ei vaja levimiseks ainelist keskkonda – see tähendab juhet vms.

Enamlevinumaid andmeside edastamise vorme on raadioside, kus elektromagnetlainete abil edastatakse ühest punktist teise helile (häälele) vastavat infot sisaldavat raadiolainete spektrialasse jäävate elektromagnetsignaalide abil.