SILINDER

1. klass > Matemaatika > Õppeaasta

SEE ON SILINDER:

57

SILINDRI PÕHJAD ON RINGID.

NEED ON SILINDRIKUJULISED ESEMED:

58