Soojushulk sulamisel/tahkumisel

9. klass > Füüsika > Valemid

09

kus Q – aine poolt sulamise ajal saadav/tahkumisel antav soojushulk (1J), m – sulanud/tahkunud aine mass (1kg), λ – sulamissoojus (1J/kg). NB! valemis „+“ kui kirjeldatakse sulamist, „-“ kui kirjeldatakse tahkumist.