10. klassKeemiaTeadmiste test
Autor: keemia.matefus.eu
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Aatomi ehitus. Leia õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Elektronide arv võrdub neutronite arvuga
2 / 20
Joonisel on tähistatud prooton tähega ...
3 / 20
Elektriliselt neutraalsed on ...
4 / 20
Aatomituum koosneb
5 / 20
Joonisel on tähistatud elektron tähega ...
6 / 20
Aatomituumale annavad laengu ...
7 / 20
Vali õige väide
8 / 20
Elektriliselt negatiivsed on ...
9 / 20
Joonisel on tähistatud neutron tähega ...
10 / 20
Tuumalaeng võrdub prootonite arvuga
11 / 20
Aatomi massiarv võrdub tuumalaenguga
12 / 20
Tuuma ümbritsev elektronkate koosneb elektronidest
13 / 20
Aatomituum koosneb prootonitest ja elektronidest
14 / 20
Joonisel on aatomituum tähistatud tähega ...
15 / 20
Elektronkatte moodustavad ...
16 / 20
Joonisel on esimene kiht tähistatud tähega ...
17 / 20
Elektriliselt positiivsed on ...
18 / 20
Vali õige väide
19 / 20
Vali õige väide
20 / 20
Vali õige väide
Uuesti Edasi