2. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali õige vastusega arvutustehted.

Uuesti Kontrolli