6. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Arvutamine. Test nr 10

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
327321 + 3256 =
2 / 10
15 – (15 · 0 + 0 : 15) +15 =
3 / 10
22 · (150 – 49) =
4 / 10
(1802 – 942) : 4 + 0,1 : 0,01 =
5 / 10
6 / 10
3000 · 0,25 – 570 =
7 / 10
8 / 10
11 · 1 + 22 · 2 + 33 · 3 =
9 / 10
10 / 10
(22022 : 11 – 1002) : 5 =
Uuesti Edasi