6. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Arvutamine. Test nr 6

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
1334 + 5678 =
2 / 10
1080 – 539,5 =
3 / 10
8 · 15 : 3 + 75 =
4 / 10
0,7 · 1000 – 0,7 · 700 =
5 / 10
6 / 10
0,001 + 11,209 – 10,1 =
7 / 10
8 / 10
(1580 - 1465) : 23 =
9 / 10
10 / 10
95 – (2077 – 2002) : 3 =
Uuesti Edasi