6. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Arvutamine. Test nr 7

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
23 + 7 · 15 + 5 =
2 / 10
(267 – 99) : 3 + 14 =
3 / 10
100 – 5 · 17 + 86 =
4 / 10
42 · 5 : 10 : 7 =
5 / 10
11 · 19 – 4 · 8 – 7 · 11
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
((283 + 2003) : 2 – 999) : 12 =
10 / 10
Uuesti Edasi