6. klassMatemaatikaTeadmiste test
www.ttkool.ut.ee
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Arvutamine. Test nr 9

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
8765 + 4321 =
2 / 10
(3580 + 2480) : 60 =
3 / 10
14 · 15 : 5 + 76 =
4 / 10
0,25 · 1000 – 0,25 · 200 =
5 / 10
(12 · 13 + 200) : 4 =
6 / 10
0,001 + 15,209 – 13,1 =
7 / 10
8 / 10
2005 – 158,73 + 41,27 =
9 / 10
10 / 10
277 – (2275 – 1999) : 3 =
Uuesti Edasi