7. klassGeograafiaTeadmiste test
Alljärgnevale küsimusele on 20 õiget vastust. Märgista need!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali asulad, millised neist on linnad?

Uuesti Kontrolli