3. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
Koostas: Tiia Salm
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti Vabariigi presidendid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Uuesti Edasi