7. klassBioloogiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kalad. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 7
Kes neist kaladest elavad magevees?
2 / 7
Kes neist on lepiskalad?
3 / 7
Kes neist on siirdekalad?
4 / 7
Kes neist on merekala?
5 / 7
Kes neist on sõõrsuud?
6 / 7
Kes neist on röövkalad?
7 / 7
Kes neist on ogaliklased?
Uuesti Edasi