11. klassBioloogiaTeadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kordame organismide koostist! Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Keemilistest ainetest on organismide koostises kõige enam ...
2 / 12
Valgu monomeerid on ...
Kuue sagedamini esineva aminohappemolekuli struktuurvalemid.
3 / 12
Taimede klorofülli koostisse kuuluv keemiline element on ...
Haruldased leelismetallid ning nende soolad
4 / 12
DNA molekulile ainuomast II järku struktuuri nimetatakse ...
5 / 12
Biokeemiliste reaktsioonide kiirust reguleerivad ...
6 / 12
1 grammi orgaanilise aine täielikul lagunemisel saame kõige rohkem energiat ...
7 / 12
Riboos on ...
Glükolüüs
8 / 12
Adeniin on ...
9 / 12
RNA ehk ribonukleiinhape on ...
VIDEO. Rakkude võrdlemine.
10 / 12
DNA ehk desoksüribonukleiinhape asub ...
11 / 12
Organismides toimuvaid reaktsioone katalüüsivad peale ensüümide ...
12 / 12
Glükoosi kasutavad organismid peamiselt ...
Uuesti Edasi