5. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Korrutamine. Arvuta kirjalikult

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
405 × 12 007 =
2 / 12
60 × 860 =
3 / 12
34 004 × 540 =
4 / 12
7866 × 505 =
5 / 12
2006 × 909 =
6 / 12
6 087 × 307 =
7 / 12
44 × 420 654 =
8 / 12
7799 × 230 =
9 / 12
607 ×9012 =
10 / 12
2630 ×9450 =
11 / 12
2009 ×572 =
12 / 12
463 × 70 2884 =
Uuesti Edasi