3. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Korrutamine ja liitmine 100 piires (4 numbriga tehted) Kirjuta õige vastus nr2

1 / 12
14 * 2 + 8 * 5 =
2 / 12
12 * 3 + 9 * 4 =
3 / 12
10 * 5 + 6 * 6 =
4 / 12
9 * 8 + 7 * 4 =
5 / 12
7 * 7 + 3 * 6 =
6 / 12
6 * 12 + 6 * 4 =
7 / 12
5 * 13 + 7 * 5 =
8 / 12
4 * 19 + 4 * 2 =
9 / 12
6 * 11 + 4 * 7 =
10 / 12
8 * 11 + 4 * 2 =
11 / 12
7 * 5 + 4 * 8 =
12 / 12
18 * 2 + 6 * 9 =
Uuesti Edasi